Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare. Överförmyndarenheten handlägger nämndens ärenden och svarar på frågor om myndighetens verksamhet.

Syftet är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Tillsynen regleras i föräldrabalkens bestämmelser. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare och i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Kontakt

Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor som gäller godmanskap, förvaltarskap eller förmynderskap.

Telefon: 0921-628 16, för aktuell telefontid se Kontakta överförmyndarenheten. Övrig tid kan meddelande lämnas via e-post eller via kommunens Medborgarservice, tfn. 0921-62 000.

E-post: ofn@boden.se

 

Presidium 

Arne Pettersson (S), ordförande
E-post: arne.pettersson@boden.se
Tfn: 070-590 10 91 
Telefontid: måndag-fredag 10.00-12.00

Tina Kotkaniemi (SJLV), vice ordförande
E-post: tina.kotkaniemi@boden.se

Senast uppdaterad: 2024-01-04