Fasad på stadshuset med Bodens kommunvapen.

Politiska nämnder

En nämnd väljs av kommunfullmäktige som också bestämmer det område nämnden ska ansvara för.

Den viktigaste uppgiften en nämnd har är att bryta ner de övergripande målen som kommunfullmäktige satt upp för kommunen. 

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Det nämnderna beslutar blir grund för kommunala verksamheters vardag.

Senast uppdaterad: 2023-09-20