Revisionsplan och granskningar 2017

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, gjort under 2017. Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor. 

Ladda ner dokument
Revisionsplan 2017
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning av...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning ko...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning äl...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning pr...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning ku...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Samverkan psy...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Ärendehanteri...
Ladda ner dokument
Utlåtande delårsrapport per au...
Senast uppdaterad: 2018-06-11