Revisionsplan och granskningar 2018

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, gjort under 2018. Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor. 

Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning mi...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning lä...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning sä...
Ladda ner dokument
Kvalitets och förbättringsarbe...
Ladda ner dokument
Fastighetsnämndens styrning oc...
Ladda ner dokument
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Ladda ner dokument
Granskning av budgetprocessen
Ladda ner dokument
Valnämndens verksamhet
Ladda ner dokument
Jämförande granskning avseende...
Ladda ner dokument
Uppföljande granskning avseend...
Ladda ner dokument
Revisionsplan 2018
Ladda ner dokument
Framtidens äldreomsorg i Boden...
Ladda ner dokument
Mötesanteckningar kommunrevisi...
Senast uppdaterad: 2020-07-23