Revisionsplan och granskningar 2019

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, gjort under 2019. Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor. 

Ladda ner dokument
Revisionsplan 2019
Ladda ner dokument
Utlåtande delårsrapport 2019
Ladda ner dokument
Finansiell planering
Ladda ner dokument
Delårsgranskning 2019
Ladda ner dokument
Sociala insatser barn och unga
Ladda ner dokument
Kommunens beredskap avseende E...
Ladda ner dokument
KFU styrning kontroll
Ladda ner dokument
Revisionsberättelse 2019
Ladda ner dokument
Grundläggande granskning avsee...
Ladda ner dokument
Grundläggande granskning Boden...
Ladda ner dokument
Kommunens fordonshantering
Ladda ner dokument
Styrning och kontroll Bodens k...
Ladda ner dokument
Mötesanteckningar kommunrevisi...
Senast uppdaterad: 2020-07-23