Revisionsplan och granskningar 2020

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, gjort under 2020. Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor.

Ladda ner dokument
Revisionsplan 2020
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Boden Event A...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Bodens frivil...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Likvärdig skola
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Uppföljning a...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport delårsgranskn...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Utbildningsnä...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport kommunens dig...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Medborgarserv...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Underhåll av ...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Fördjupad gru...
Senast uppdaterad: 2022-11-27