Revisionsplan och granskningar 2021

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, gjort under 2021. Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor. 

Ladda ner dokument
Revisionsplan 2021
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Intern kontro...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Arbetsmiljöar...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning av...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning av...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning av...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Granskning av...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Uppföljande g...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport Grundläggande...
Ladda ner dokument
Revisionsrapport - Grundläggan...
Senast uppdaterad: 2023-04-13