Revisionsplan och granskningar 2024

På den här sidan hittar du alla granskningar som kommunens revisorer, med hjälp av PwC, EY och KPMG gjort under 2024 . Filerna innehåller oftast en skrivelse från revisorerna, en granskningsrapport och ibland även bilagor.      

Ladda ner dokument
Revisionsplan 2024
Ladda ner dokument
Revisionsberättelse 2023 med b...
Senast uppdaterad: 2024-04-19