En person får hjälp att lägga ner sina valsedlar i kuvert.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Bara vissa personer får rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller om du bor vid lantbrevbärarlinje.

Du behöver särskilt material

Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där man kan rösta, eller hos kommunen.

Så här går budröstning till

1. Gör i ordning rösten i avskildhet
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänger kuverten.

2. Vittne och bud intygar
Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. (Se mer om vem som kan vara vittne eller bud längre ned i texten.)

3. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen:

  • din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
  • en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när budrösten lämnas. Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och hanteras som övriga förtidsröster.

Vem kan vara vittne och bud?

Budet och vittnet får inte vara samma person. Vem som helst som fyllt 18 år kan vara vittne. Även ett bud skall ha fyllt 18 år, men det finns ytterligare krav.
Följande personer får vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare (för den som bor vid lantbrevbärarlinje. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.)
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.  Om du behöver boka in ambulerande röstmottagare kan du ringa Medborgarservice på telefon 0921-62000.

Du kan läsa mer om att rösta med bud hos Valmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2024-04-23