Socialnämnden

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Sammanträden 2023

14 februari
28 mars
25 april
23 maj
15 juni
12 september
17 oktober
21 november
12 december

Sammanträdena är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad: 2023-01-23