Tillgänglighetsrådet

Bodens kommunala Tillgänglighetsråd  är kommunens samrådsorgan med handikapporganisationerna. Syftet med rådet är att arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning i Boden delaktighet och jämlikhet.

  Sammanträdesdagar 2024

Dag

Tid

  Plats

Torsdag 7 mars                  Kl. 13.00           KS-salen
Torsdag 16 maj      Kl. 13.00   KS-salen
Torsdag 10 oktober   Kl. 13.00   KS-salen
Torsdag 12 december  Kl. 13.00 KS-salen
     

 

 

Ladda ner dokument
Arbetsordning - Tillgänglighet...
Senast uppdaterad: 2024-01-09