Ungdomsfullmäktige

Bodens kommun har som målsättning att öka demokratin i kommunen. Speciellt ska ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället stärkas.

En viktig del i demokratiprocessen bland unga i Boden är Ungdomsfullmäktige, som pågår året runt och där höjdpunkten är Ungdomsfullmäktigedagen i november varje år. Då träffas ungdomar, politiker, rektorer, Ungdomsfullmäktiges styrelse, Ungdomsrådet och tjänstepersoner för att diskutera ungdomars tankar och idéer. Under dagen genomförs bland annat Dialogcaféer och en Paneldebatt. Dagen avslutas med att ungdomarna skriver motioner.

Hur fungerar det?

Ungdomsfullmäktige fungerar i stora drag så här: Under vårterminen och vid skoluppstarten i augusti hålls planeringsmöten med skolorna. Klassråden på skolorna tar fram underlag till Ungdomsfullmäktige med hjälp av Brainstorming. Alla klassers representanter från samma skola träffas sedan för ett Öppet Forum där klassernas förslag diskuteras, sammanställs och prioriteras. Klassrepresentanterna redovisar därefter förslagen från Öppet forum för sin klass.  Klassen kompletterar med andra förslag och värderar vilka förslag som ska tas vidare till Förberedelsedagen. Där träffas alla skolors klassrepresentanter. Under Förberedelsedagen utses också ansvariga för Dialogcaféerna och Paneldebatten under Ungdomsfullmäktigedagen.

Ungdomsfullmäktiges styrelse(UFS) arbetar sedan aktivt vidare med de motioner som kommit in under Ungdomsfullmäktigedagen och med att framföra andra tankar och idéer från Bodens kommuns ungdomar. Styrelsen har också en mängd andra uppdrag under året, exempelvis egna undersökningar, delta vid olika möten både inom och utanför kommunen.

Vill du veta mer?
Kontakta Annika 070-269 72 99.

Senast uppdaterad: 2020-11-11