valsedel läggs i valurna av kvinnohand

Valnämnden

Valnämnden arbetar främst med att förbereda de allmänna valen vart fjärde år samt valen till Europaparlamentet vart femte år. Nämnden fattar beslut som rör indelning i valdistrikt, var de olika vallokalerna ska finnas och hur röstmottagningen ska organiseras.

Senast uppdaterad: 2021-06-30