Återvinningsstation

Återvinningstationer - ÅVS

Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper ska källsorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. Nedan hittar du alla kommunens återvinningstationer samt kontaktuppgifter vid eventuell felanmälan.

Förpackningar omfattas av producentansvar, vilket innebär att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar åligger producenterna.
Tänk på att...det enbart är förpackningar som ska lämnas vid en ÅVS eftersom det enbart är förpackningar som omfattas av producentansvar. Avfall som inte är förpackning kan oftast återvinnas men lämnas då på ÅVC. I Bodens Kommuns sorteringsguide hittar du en detaljerad lista hur du sorterar ditt avfall, du kan också läsa mer på www.sopor.nu.

Förpackningar som innehåller exempelvis giftiga och farliga vätskor, färgrester eller lim lämnas på ÅVC som farligt avfall.

Förpackningsinsamlingen, FTi AB, samlar in förpackningar vid återvinningsstationerna nedan:

FTI:s återvinningstationer

ÅVS Id ÅVS Adress Ort
15634 Bodens ÅVC Brännkläppen Boden
14635 ICA Kvantum Lulevägen 27 Boden
14636 Lidl Brogatan, Sundbrovägen Boden
205 Manhemsgatan/Moråsleden Manhemsgatan Boden
198 Bosvedjan Slipvägen Boden
202 Sågen/Brännbergträ Brännberg Boden
203 Buddbyn, Buddbygården/Byalokalen G:a Buddbyvägen Boden
191 Coop Forum Kungsgatan 42 Boden
17440 Degerbäcken Degerbäckens by 47C Boden
14638 Fagernäs Svartbyvägen Boden
208 Gunnarsbyn Träskvägen Gunnarsbyn
15775 Harads ÅVC   Boden
14641 Harads Edeborgsvägen 3 Harads
211 ICA Heden Smaragdvägen Boden
214 N. Bredåker, Avloppsreningsverket   Boden
215 N. Svartbyn, Svartbyleden/Fårhagsvägen Fårhagsvägen Boden
14639 Prästholmen, Fakta fd Iduns väg Boden
195 Prästholmen, Prästholmsskolan Prinsgatan 26 Boden
14640 S. Svartbyn, G:a Lulevägen/Gideonsvägen Gideonsvägen Södra Svartbyn
196 Sanden, Sturegatan/Kyrkgatan Sturegatan Boden
14642 Skogså, Affären fd   Boden
218 Svartbjörsbyn Krusvägen Boden
14637 Sveafältet, Konsum Drottninggatan 41 Boden
222 Sävast Teknikvägen Boden
6948 Sävast Fruktvägen 2 Boden
17439 Sörbyn Sörbyn 3 Gunnarsbyn
224 Torpgärdan, G:a Lulevägen/Industrivägen Industrivägen Boden
228 Unbyn, Avloppsreningsverket   Boden
231 Vittjärv Skjutbanevägen Boden
14644 Ö. Svartlå Storklinten Boden

 

Felanmälan FTI:s stationer:

Enklast via FTI:s hemsida eller ring 020-088 03 11.

Återvinningsstationerna i Kusån, Sandträsk, Lakaträsk, Flarken, Mockträsk och Bodforsen

Bodens kommun har som en extra service till medborgarna dessutom några återvinningsstationer som bedrivs i kommunal regi: Kusån, Sandträsk, Lakaträsk, Flarken, Mockträsk och Bodforsen.

Dessa felanmäls enklast via kommunens E-tjänster eller via medborgarsserive 0921-62000

Senast uppdaterad: 2022-12-30