tre barn leker på lekplats.

Allmänna lekplatser

I Boden finns ett stort antal allmänna lekplatser som underhålls av Parkenheten. Många  av dem börjar bli till åren och behöver en ordentlig översyn för att uppnå de mål som Bodens Kommun har avseende lekplatser och dess lekvärde.

Parkenheten har utarbetat en långsiktig plan på hur man ska förbättra standarden och skapa allmänna lekplatser med ett högt lekvärde som följer barnkonventionen. 
Inledningsvis ska nyetablerade lekplatser prioriteras där det enligt statistiken finns mest barn mellan 1-12 år. 
Näst på tur ligger etableringar av så kallade områdeslekparker och mötesplatser för hela familjen i respektive stadsområde. Den långsiktiga målsättningen är att alla områden ska inrymma en sådan mötesplats, framförallt i syfte att göra Boden mer attraktivt för inflyttning genom en meningsfull fritid för barnfamiljer. 
Kopplat till etableringar av områdeslekplatser kommer ett antal närlekplatser med dåligt lekvärde att avvecklas. 
Prioritering enligt ovan sker efter behov och tilldelad budget.

Följande arbeten gör parkenheten med Bodens lekplatser:
  • Tillsyn en gång i veckan
  • Funktionskontroll en gång i månaden
  • Säkerhetsbesiktning en gång per år
  • Reparationer och underhåll vid behov
  • Anläggning av nya lekplatser

Nedan ser du en karta som innehåller beskrivning och bilder på de lekparker som är upprustade.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-25