Avfall, återvinning & återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. "Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut."

AKTUELLT

Nu går vi mot ljusare tider.

Nya taxor för företag på ÅVC
Från och med 1 jan gäller nya priser för företag som besöker ÅVC. För enstaka besök är avgift 350 kr ex moms.
Om du som företagare väljer att lösa ett 10-kort blir kostnaden 3 000 kr (300 kr/gång),  för 20-kort 5 500 kr (275 kr/gång) och för 30-kort (267 kr/gång). (Samtliga priser ex moms.)
Det avfall som är kostnadsfritt att slänga även för företagare är elektronikskrot (hänvisas i första hand till SAVO), wellpapp, vitvaror samt plast- och pappersförpackningar.
Du som företagare är skyldig att ta kontakt med personalen på ÅVC innan lossning. Gäller även dig som kommer med företagsbil men slänger privat avfall.

Nya avfallstaxa för 2023
Avfallstaxan för Bodens kommun har reviderats och börjar gälla 2023-01-01. Du hittar dem längre ner på denna sida. 

Nya Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun
Renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun har reviderats, och börjar gälla 2023-01-01. Du hittar dem längre ner på denna sida. 

Ny turlista för 2023 gällande avfallshämtningen i Boden kommun
Även turlistan för sophämtningen i Bodens kommun har reviderats. Du hittar den längre ner på denna sida.
Läs gärna baksidan på turlistan där vi skrivit ner en massa bra information.

Fryser matavfallet fast i avfallskärlet?
Lägg en dagstidning eller äggkartong i botten av kärlet innan du slänger i första påsen efter tömning.
Tänk också på att du INTE får lägga matavfallet i vanliga plastpåsar i matavfallskärlet. Vi vill ju kunna göra biogas av matavfallet och då får det inte finnas med några plastpåsar. Använd de påsar som är avsedda för matavfall som vi delar ut en gång per år. Har de tagit slut? Du kan hämta  ny rulle på Medborgarservice eller på nåpon av våra ÅVC.

Bemanningsfri ÅVC - besök ÅVC när det passar dig
I dagarna kommer vi att öppna vår bemanningsfria ÅVC. Det innebär att du efter att ha genomgått en digital utbildning och därmed godkänt kameraövervakning får tillgång till Brännkläppens ÅVC på obemannad tid.
Detta gäller endast privatpersoner eftersom servicen ingår i den grundavgiften de betalar för sitt avfall. Företag hänvisas även fortsättningsvis till bemannad tid. Test av anläggningen pågår för närvarande och mer information kommer allteftersom.

Ska ni sälja villan eller fritidshuset?
Tänk på att göra flyttanmälan gällande vatten och renhållningen via e-tjänsten.

Är det någon idé att släpa iväg förpackningarna till en ÅVS?
Jo, det är absolut idé! Du gör faktiskt en STOR skillnad om du sorterar ut dina förpackningar till återvinning istället för förbränning.
Om du går in på FTI:s sida så får du veta vad som händer med dina förpackningar som du lämnar in. https://fti.se/privatperson/atervinningsprocessen.

Panta dina förpackningar med mobilen och tjäna pengar
Du kan dessutom panta dina förpackningar som du bär iväg till ÅVS och få ersättning för dem via appen Bower som startats i samarbete mellan FTI och Bower.
https://www.getbower.com/

Osynligt avfall - det avfall som uppstått vid tillverkningen
När du källsorterar ditt avfall så tar du hand om slutprodukten, men visste du att den största mängden avfall (97%) uppstod vid tillverkningen? Det är därför det är så viktigt att återbruka så mycket som möjligt.
Mer info på sidan Osynligt avfall.

Uppdatering av hemsidan
Vi arbetar vidare med att uppdatera hemsidan för "avfall, återvinning och återbruk". Var uppmärksam på att rubriker och innehåll kan förändras och flyttas under tiden.  

Länk till Mina VAA-sidor

Ladda ner dokument
Avfallstaxa 2023
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter Boden...
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2023
Ladda ner dokument
Hushållens sorteringsguide A-Ö
Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Återbruksplan
Senast uppdaterad: 2023-03-20