Avfall, återvinning & återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. "Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut."

AKTUELLT

Nu går vi mot ljusare tider.

Popup-ÅVC i Unbyn 16 maj, Heden 23 maj och Norra Bredåker 30 maj

Nu kör vi igång med våra popup-ÅVC, d v s vi kommer ut en tillfällig ÅVC som ställs upp under några timmar på olika ställen. Det blir  vid fyra tillfällen i maj och under några tillfällen i september.
Vi kommer ut med personal från ÅVC som tar emot avfallet, och Återvinningsmarknaden och Fritidsbanken samlar in för återbruk. 

Vi finns uppställda kl. 17:00-19:30 i Unbyn 16 maj, Heden 23 maj och Norra Bredåker 30 maj.
Den 26 maj finns vi som en del av Hållbarhetsveckan och då på Kårbacken 26 maj, kl. 9:00-16:00.

Äggskal och kattsand ska sorteras som brännbart
Vi komposterar inte matavfallet i Boden, vi gör biogas. Biogas och kompost kräver helt olika förutsättningar vid tillverkningen, där biogastillverkningen förutsätter metanbildande material. Äggskal, grus och sand tillsammans ställer till det i biogasprocessen och sliter hårt på pumparna. Det blästrar anläggningen från insidan och sedan blir det stock i rören. Samma sak gäller med kattsand.

Vi samlar in matavfall från Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Biogas-tillverkningen bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom det är ett av de renaste drivmedlen som finns i nuläget. I dag drivs bl a personbilar, tjänstefordon, lokalbussar och renhållningsfordon av biogas.

Så lägg äggskalen och kattsanden i kärlet för brännbart avfall – inte i matavfallet!

Ska ni sälja villan eller fritidshuset?
Tänk på att göra flyttanmälan gällande vatten och renhållningen via e-tjänsten.

Självservice ÅVC Brännkläppen - besök ÅVC när det passar dig
Vi har nu öppnat för Självservice ÅVC på Brännkläppen. Det innebär att du efter att ha genomgått en webbaserad utbildning får tillgång till Brännkläppens ÅVC på obemannad tid. Detta gäller endast privatpersoner,  företag hänvisas även fortsättningsvis till bemannad tid. 

Är det någon idé att släpa iväg förpackningarna till en ÅVS?
Jo, det är absolut idé! Du gör faktiskt en STOR skillnad om du sorterar ut dina förpackningar till återvinning istället för förbränning.
Om du går in på FTI:s sida så får du veta vad som händer med dina förpackningar som du lämnar in. https://fti.se/privatperson/atervinningsprocessen.

Panta dina förpackningar med mobilen och tjäna pengar
Du kan dessutom panta dina förpackningar som du bär iväg till ÅVS och få ersättning för dem via appen Bower som startats i samarbete mellan FTI och Bower.
https://www.getbower.com/

Osynligt avfall - det avfall som uppstått vid tillverkningen
När du källsorterar ditt avfall så tar du hand om slutprodukten, men visste du att den största mängden avfall (97%) uppstod vid tillverkningen? Det är därför det är så viktigt att återbruka så mycket som möjligt.
Mer info på sidan Osynligt avfall.

Uppdatering av hemsidan
Vi arbetar vidare med att uppdatera hemsidan för "avfall, återvinning och återbruk". Var uppmärksam på att rubriker och innehåll kan förändras och flyttas under tiden.  

Ladda ner dokument
Avfallstaxa 2023
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter Boden...
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2023
Ladda ner dokument
Hushållens sorteringsguide A-Ö
Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Återbruksplan
Senast uppdaterad: 2023-05-22