Avfall, återvinning & återbruk

Gemensamt kan vi göra mycket för miljön. Börja alltid med att fundera på om någon annan kan ha glädje av det du tänkt kasta. Lämna i första hand till återbruk. Du kan lämna till återbruket på återvinningscentralen eller till någon av secondhandbutikerna. Det gäller även spisar, kylar, frysar, brödrostar m m. När du behöver köpa något, kan du tänka dig köpa återbruk? Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut.

Aktuellt

Myggfritt och risk att ditt matavfall fryser fast i avfallskärlet

Om ditt avfallskärl inte  blir helt tömt kan det bero på att det är fastfruset i kärlet. När den varma påsen läggs i det kalla kärlet händer det att det fryser fast. Om du lägger en dagstidning i botten eller låter matavfallspåsen frysa innan du lägger påsen i avfallskärlet förhindrar du att det fryser fast.

Dra in dina avfallskärl mellan tömningarna

Mellan tömningarna behöver ni tänka på att dra in avfallskärlen från gatan. Annars riskeras avfallskärlen köras sönder vid snöröjningen.

Kompostpåsarna utdelade

Efter att avfallshämtningen avslutats i fritidshusområdena startar vi att dela ut kompostpåsar. Nu hoppas vi att alla hunnit få sina kompostpåsar. Om ditt hushåll inte fått några påsar än kan det blivit något fel, meddela Medborgarservice i så fall så får vi undersöka vad som hänt.

Återvinningscentralernas öppettider runt jul och nyår

Snart är det jul och det blir lite tillfälliga förändringar gällande öppettiderna.
Alla ÅVC har stängt 24-26 dec, 31 dec, 1 jan, 6 jan

ÅVC Brännkläppen - 23 december - stänger kl. 15:30
ÅVC Harads - 23 december - stängt

 

Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

För att vara så miljövänlig som möjlig bör du:

 1. Minimera avfall
 2. Återanvända
 3. Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. Från matavfallet energiutvinns biogas på Svedjans reningsverk som sedan förfinas och blir till fordonsgas. Bodens kommun har cirka 170 bilar som drivs på fordonsgas. Alla hemtjänstens bilar och även lokaltrafikens bussar drivs på fordonsgas. Det brännbara avfallet förbränns på Bodens Energis anläggning och blir till fjärrvärme och el.

Tips för att minimera ditt avfall:

 • Tänk efter innan ett köp om du verkligen behöver varan.
 • Släng mindre mat - använd resterna och kontrollera om maten är dålig eller inte innan du slänger den. Mat håller oftast längre än bäst-före-datum anger.
 • Använd tygpåsar eller återanvänd plastpåsar när du handlar.
 • Köp refill om det är möjligt.
 • Ge bort upplevelser istället för saker.
 • Handla produkter som har lång hållbarhet och kan repareras.
 • Laga saker istället för att slänga och köpa nytt.
 • Sätt upp en nej-tack-till-reklam på postlådan.
 • Låna eller hyr sådant som du bara behöver använda enstaka gånger.

Återanvändning

Ett sätt att återanvända är att i första hand handla begagnade kläder och prylar. Släng inte dina begagnade saker utan försök att sälja eller lämna till någon återvinningsmarknad. För att framställa textilier, elektronik, glas och porslin krävs stora resurser av miljön. Hela och rena saker kan lämnas till kommunens återvinningsmarknad. Trasiga eller slitna kläder lämnas till textilåtervinning på återvinningscentraler, ÅVC eller i behållare för textilåtervinning på återvinningsstationer, ÅVS.

Återvinning

Genom att källsortera ditt avfall sparas massor med resurser. I Sverige återvinns tre av fyra förpackningar. Var tredje pappersförpackning i din matvarubutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. 
Förpackningar av glas, metall, plast samt tidningar och papper lämnas på närmaste ÅVS. Förpackningarna lämnas till tomma och så rena som möjligt. För att så mycket som möjligt ska rymmas på återvinningsstationerna så är det bra att platta till de förpackningar som går att förminska.

El-avfall lämnas till SAVO eller ÅVC.

Återvinningsstationer - länkar finns i länkmenyn på den här sidan.

Matavfallspåsar

Två rullar biopåsar delas ut en gång per år och är endast avsedda för matavfall. 
Mängden påsar bör räcka under ett år om de används på rätt sätt. 
Använd inte dubbla påsar och tänk på att om påsarna används till annat än matavfall kan det medföra högre avgifter. Påsar kan hämtas på medborgarservice i stadshuset eller på ÅVC. 

Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Ladda ner dokument
Sorteringsguide A - Ö
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2022
Senast uppdaterad: 2021-12-06