Avfallstrappan

Nedan ser du en bild av avfallstrappan. Det är en modell för hur vi ska prioritera när det gäller behandling av avfall. Avfallstrappan består av fem steg och vi ska sträva efter att befinna oss så högt upp som möjligt. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

Gemensamt kan vi göra mycket för miljön. Börja alltid med att fundera på om någon annan kan ha glädje av det du tänkt kasta och lämna i första hand till återbruk. Du kan lämna på återvinningscentralen eller till någon av secondhandbutikerna. Det gäller även spisar, kylar, frysar, brödrostar m m. När du behöver köpa något, kan du tänka dig köpa återbruk? 

 

1. Minimera

I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen. 

Tips för att minimera ditt avfall:

  • Tänk efter innan ett köp om du verkligen behöver varan.
  • Släng mindre mat - använd resterna och kontrollera om maten är dålig eller inte innan du slänger den. Mat håller oftast längre än bäst-före-datum anger.
  • Använd tygpåsar eller återanvänd plastpåsar när du handlar.
  • Köp refill om det är möjligt.
  • Ge bort upplevelser istället för saker.
  • Handla produkter som har lång hållbarhet och kan repareras.
  • Laga saker istället för att slänga och köpa nytt.
  • Sätt upp en nej-tack-till-reklam på postlådan.
  • Låna eller hyr sådant som du bara behöver använda enstaka gånger.

2. Återanvända

Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter.  Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, gör om till något annat (kallas återbruk) eller sälj dem. Framställning av textilier, elektronik, glas och porslin kräver stora resurser av miljön.

3. Återvinna

Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. I Sverige återvinns tre av fyra förpackningar. Var tredje pappersförpackning i din matvarubutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar och läkemedel. 

4. Utvinna energi

Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. 

5. Deponera

Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika. 

Senast uppdaterad: 2022-02-11