Elda i det fria

Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera, är grundregeln att det inte är tillåtet inom tätbebyggt område.
Om du ska elda utanför tätbebyggt område, är det viktigt att du är mycket försiktig. Och gör det aldrig ensam. Tänk även på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt så att inte vinden gör att du tappar kontrollen över elden.

Se till att ha släck utrustning tillgänglig, exempelvis krattor och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma oss om du skulle behöva. 
Elda enbart när det är ljust ute och inte efter att det blivit mörkt eller innan det ljusnat. Eldar du när det är mörkt ute kan din brasa synas på långt håll och få oroliga grannar att larma oss i onödan.

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till oss.
Anmäl din eldning så fort som möjligt och allra minst 24 timmar innan du räknar med att börja elda genom att ringa 0921–62300

  • Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 §
    förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av
    förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brands riskvarning måste beaktas.

Du ska alltid vara försiktig när du gör en brasa eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med samhällsbyggnadskontoret vad som gäller. Eldning av avfall är förbjudet.

Eldningsförbud

Vid torrt väder eller stark vind är det stor risk för brandspridning och därför är det mycket olämpligt att elda. Räddningstjänsten kan då även utfärda eldningsförbud vilket innebär att all öppen eld är förbjuden. Det gäller även eldning i iordninggjorda eldstäder dvs. eldning med ved, kvistar och dylikt. Du får använda små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud samt grilla i iordningställda grillplatser om du använder grillkol eller grillbriketter och iakttar försiktighet.

Majbrasor/valborgsbrasa

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

  • Endast torrt ris och kvistar samt rent trä får läggas på majbrasan
  • Att elda avfall eller sopor i majbrasan är förbjudet enligt miljölagstiftningen
  • Material som impregnerat och målat trä, masonit, spillolja, gummi- och plastmaterial eller annat avfall och skräp sprider giftiga och hälsofarliga rökgaser som är skadliga för människors hälsa och miljön. Sådant avfall får därför inte eldas i majbrasan utan ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Glöm inte bort igelkottarna 

Högar med ris och kvistar utgör perfekta boplatser för igelkottar. Risken finns att de har sin vintervila i majbrasan. Kontrollera riset alt. flytta högen innan den tänds på.

Senast uppdaterad: 2020-11-08