FAQ - Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande renhållning, återvinning och slamtömning

Renhållning

 • Mitt kärl är trasigt, vad gör jag?

Trasiga avfallskärl felanmäls via kommunens e-tjänster, appen "Felanmälan Bodens kommun" eller via medborgarservice. Om kärlet är sprucket så byts det ut till ett nytt. Om det är locket som sitter löst eller har lossnat så lagas det eller ersätts med ett nytt lock. 

 • Hur gör jag för att få ett större eller mindre avfallskärl?

Via kommunens e-tjänster kan man beställa ett större eller mindre avfallskärl. Det kostar 188 kr och avgiften läggs på din nästa faktura. Där kan du även anmäla förlängt hämtningsintervall för dina befintliga avfallskärl.

 • Mina kärl har inte blivit tömda, vad gör jag?

Om ditt kärl inte tömts på tömningsdagen ska du låta avfallskärlen stå kvar. Om de inte tömts inom ett dygn kan du felanmäla det via kommunens e-tjänster, appen "Felanmälan Bodens kommun" eller via medborgarservice.

 • Matavfallskärlet är helt eller delvis otömt, vad gör jag?

Om matavfallet är helt otömt och du har försäkrat dig om att avfallet inte frusit fast eller är för hårt packat ska du göra en felanmälan via kommunens e-tjänster, appen "Felanmälan Bodens kommun" eller via medborgarservice.

 • Mitt kärl för matavfall har frusit, vad gör jag?

Om matavfallet frusit fast i avfallskärlet är det du som fastighetsägare som ansvarar för att tina och ta loss avfallet så att sopbilen kan tömma det. När avfallet sitter löst kan du beställa en extratömning mot en avgift eller ställa ut en extrasäck märkt med ”matavfall” vid nästa tömningstillfälle.

För att förebygga att matavfallet fryser är kan man lägga en äggkartong eller tidning i botten av kärlet. Det är också bra att styckfrysa påsarna separat (i till exempel en hink med lock utomhus) innan man lägger ner dem i kärlet. Blött matavfall så som frukt eller grönsaksskal kan med fördel blandas med en liten mängd hushållspapper som suger upp fukten.

 • Hur/var placerar jag mina avfallskärl vid tömning?

Avfallskärlen placeras intill fastighetsgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Om dina kärl inte kan tömmas vid fastighetsgränsen drar du kärlen till anvisad plats och placerar dem med handtag och hjul från vägen. Tänk på att placera kärlen med minst 50cm avstånd mellan varandra för att undvika att dem slår i varandra och skadas vid tömning. Placera också kärlen så att inga träd, buskar eller byggnader skadas vid lyftet.

 • Jag behöver en extra tömning, var beställer jag det?

Extra tömning utöver turlistans ordinarie kan beställas via kommunens e-tjänster, appen ”Felanmälan Bodens Kommun” eller via medborgarservice. Om du ofta har problem med att hushållsavfallet inte ryms i den gröna tunnan kan du försöka sortera ditt avfall noggrannare eller byta till ett större kärl.

 • Var kan man hämta kompostpåsar?

Du kan hämta biopåsar på medborgarservice i Stadshuset eller på Bodens återvinningscentraler. Tänk på att påsarna endast är avsedda för matavfall och inte som soppåsar för brännbart avfall eller hundbajs. Påsarna är en stor kostnad för kommunen och överdriven konsumtion kan leda till höjda avgifter.

 • Påsarna för matavfall går sönder hela tiden?

Biopåsarna för matavfallet är en färskvara som har ett bäst-före-datum. Påsarna ska förvaras mörkt och svalt. Tänk på att inte bunkra matavfallspåsar. Påsarna är en stor kostnad för kommunen och ska endast användas för matavfall. Om dina påsar spricker kan du hämta nya på medborgarservice i Stadshuset eller på Bodens återvinningscentral.

 • Varför måste jag ha en komposttunna?

Enligt Bodens kommuns renhållningsföreskrifter ska matavfall sorteras ut. Alternativt kan matavfall komposteras på den egna fastigheten, i så fall krävs en anmälan och ett godkännande av Miljö- och byggnämnden. 

 • Jag vill börja hemkompostera – hur gör jag?

För att hemkompostera måste man anmäla det till miljö- och byggnämnden. Blanketten kan hämtas här. Miljö- och byggnämnden, MOB,  tar ut en avgift för att handlägga ärendet. När MOB beviljat hemkompostering skickas ett beslut till renhållningen och kärlet för matavfall hämtas in, eller lämnas till Bodens ÅVC och kärlavgiften för matavfall tas bort från fakturan. 

 • Jag har köpt/byggt hus och det saknas avfallskärl, hur får jag tag på det?

Avfallskärl kan beställas via Bodens Kommuns e-tjänster eller via medborgarservice.

 • Varför ska jag betala grundavgift för renhållning? 

Avgiften för renhållning är indelad i en grundavgift och en kärlavgift. Grundavgiften finansierar kostnader för administration, information och återvinningscentral, grovsophämtning samt behandling av grovsopor. Man kan inte få uppehåll eller befrielse från grundavgiften. Den ska alltid betalas. Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en mängd avfall på en fastighet som inte kan tas omhand på den egna fastigheten.

 • Måste jag ha sophämtning även om sopmängden är liten?

Om man har lite sopor så kan man välja att ha ett litet avfallskärl och välja förlängt hämtningsintervall var 8:e vecka för brännbart, då blir kostnaden lägre. Du kan ansöka om förlängt intervall i e-tjänsten eller via medborgarservice.

Om det gäller ett fritidshus kan du ansöka om befrielse eller uppehåll från avfallshämtning ifall det inte blir något avfall. Uppehåll och befrielse handläggs hos miljö- och byggnämnden mot en avgift. Även om du har uppehåll eller befrielse måste man betala grundavgift.

 • Kan jag ta hem mina sopor från stugan så att jag slipper ha soptunnor där? 

Kommunen har enligt Miljöbalken en rättighet och en skyldighet att hämta sopor vid fastigheten. Samma lag säger att fastighetsägaren har en skyldighet att köra avfallet till den uppsamlingsplats som kommunen anvisat. Om man vistas i fastigheten måste man ha en grön tunna. Brun tunna kan du slippa om du har tillstånd från miljö- och byggnämnden om att hemkompostera.

 • Hur fungerar uppehåll i sophämtning? 

Frågor om uppehåll från avfallshämtning ska prövas av Miljö- och byggnämnden. Anmälan och ansökan ska vara skriftlig.

 • Varför ska jag betala grundavgift när jag har uppehåll i hämtning?

Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en liten mängd avfall på en fastighet som inte kan tas omhand på den egna fastigheten. Även om inte hushållssopor uppkommer, så blir det alltid en mängd grovsopor, trädgårdsavfall m.m. som man måste lämna på återvinningscentral. Man kan inte få uppehåll eller befrielse från grundavgiften. Grundavgifter omfattar drift av återvinningscentraler, hämtning och behandling av grovavfall, kundservice, information, planering och övrig administration.

Kan man avsluta ett avfallsabonnemang?

Ett avfallsabonnemang är alltid  kopplat till en fastighet. Har du sålt en fastighet är det viktigt att göra en flyttanmälan för vatten och renhållning så att den nya ägaren tar över abonnemanget, det kan du göra via kommunens e-tjänster eller kontakta medborgarservice så hjälper dem dig. I anmälan anger du alla uppgifter vi behöver för att flytta abonnemanget till en ny ägare. Det går inte att avsluta ett abonnemang enbart för att man inte vill ha avfallshämtning, det är en lagstadgad, obligatorisk tjänst.

 

Återvinningscentraler

Vad kan lämnas på en återvinningscentral? 

På en återvinningscentral, ÅVC kan man lämna grovsopor, det vill säga hushållsavfall som är för skrymmande för den gröna tunnan, till exempel trä, trädgårdsavfall, metallskrot, jord, betong, tegel, farligt avfall, papper samt förpackningar av plast, glas och metall. Det är inte tillåtet att lämna hushållsavfall på ÅVC som är avsett att slängas i den gröna eller bruna tunnan.

Vad ska jag tänka på innan jag åker till ÅVC?

Sortera avfallet innan du åker till ÅVC, titta gärna på hur din närmaste ÅVC ser ut och packa avfallet i samma ordning som containrarna. 

Kostar det att lämna avfall på ÅVC?

Nej, inte som privatperson, det är redan betalt via grundavgiften i avfallstaxan. För företag och verksamheter gäller andra regler och dem lämnar mot gällande avgift.

Kan jag lämna osorterat avfall på ÅVC?

Nej, allt avfall som lämnas på ÅVC måste vara sorterat.

 

Slamtömning

 • Måste jag tömma min slambrunn?

Enligt kommunens renhållningsföreskrifter 20 § ska enskilda avloppsanordningar tömmas minst en gång per år. Om man inte nyttjar en fastighet kan uppehåll eller befrielse från hämtning ansökas om hos miljö- och byggnämnden, endast efter sådant beslut kan du undantas från tömning. Ansökan om uppehåll eller befrielse ska lämnas in senast den 31/3 enligt 47d § renhållningsföreskrifterna. Vid frågor om uppehåll och befrielse, var god kontakta medborgarsservice.

 • Kan jag själv välja när jag vill ha brunnens årliga tömning?

Nej, för att tömningarna ska bli effektiva och hållbara töms brunnarna ett område i taget under perioden maj - november. Du kan avboka din ordinarie schemalagda tömning om du själv vill välja när din brunn ska tömmas, det räknas då som en budad tömning och du debiteras en extra avgift eftersom slambilen åker till din fastighet utanför ordinarie schema. 

 • Min brunn är full och behöver tömmas, hur gör jag?

Extra slamtömning utöver årets ordinarie tömning kan beställas via Bodens kommuns e-tjänster eller via medborgarservice. Extra tömningar görs normalt på fredagar, akuta tömningar inom 24h och vid behov kan specifik dag beställas.

 • Jag delar min brunn med en annan fastighet, hur fungerar det?

Slambrunnen töms precis som vanligt en gång per år och kostnaden delas lika mellan fastigheterna. Om någon av fastighetsägarna beställer en slamtömning och vill stå för hela kostnaden själv behöver man meddela det vid beställningen. 

 • Kan någon annan än kommunens entreprenör tömma min brunn?

Nej, det är enbart kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar som får tömma enskilda avloppsanläggningar.

 • Hur gör jag för att avsluta en slambrunn?

‚ÄčOm du vill avsluta en slambrunn som inte längre är i bruk behöver det anmälas till Miljö-och byggnämnden. Slambrunnen kan grävas bort eller fyllas igen, om en sluttömning behövs är det fastighetsägaren som beställer det hos VAA-avdelningen.

 • Varför har jag fått en faktura om framkörningsavgift/bomkörning?

Enligt renhållningsföreskrifternas 17 – 18 §§ - Om tömningsentreprenören kommit för att tömma din brunn men inte kunnat tömma på grund av ett hinder; att brunnen inte varit synlig, väl uppmärkt eller på grund av att vägen inte varit framkomlig, har kommunen enligt renhållningstaxan rätt att ta ut en avgift för att ersätta entreprenören för resan till din fastighet. Om brunnen inte kunnat tömmas vid tömningstillfället ska fastighetsägaren efter rättelseåtgärd beställa en extratömning av brunnen mot avgift enligt 37 § eftersom fastighetsägaren är skyldig att tömma brunnen minst en gång per år enligt renhållningsföreskrifterna 20 §.

 • Varför har jag fått en avgift för tungt lock?

Kommunfullmäktige i Bodens kommun har 2019 beslutat om höjd avgift för brunnar med tungt lock. Avgiften är en ersättning till entreprenören och är till för att ge fastighetsägare incitament att byta ut det tunga locket till ett lättviktslock, för att på så vis förbättra arbetsmiljön för de som utför tömningen. Enligt arbetsmiljöverket och Bodens kommuns renhållningsföreskrifter 18 § får ett brunnslock inte väga mer än 15 kilo. Om locket kan öppnas genom att skjutas åt sidan och är försedd med någon typ av handtag, kan en vikt om 35 kg accepteras.

 • Varför har jag fått en avgift för slangdragning?

Slangdragning vid slamtömning är ett arbetsmiljöproblem för de som utför tömningen, därför har kommunfullmäktige beslutar om en avgift som ersättning till entreprenören. 15 meter slang ingår i tömningen men om slambilens uppställningsplats är placerad längre från brunnen än så utgår en avgift för slangdragningen för varje påbörjad 10 meter slang (renhållningsföreskrifternas 18 § 2 st). I första hand ska fastighetsägaren ordna så bilen kan köras fram nära brunnen. Slambilen är dock ett tungt fordon och det är chauffören som avgör om vägen fram till brunnen är farbar eller ej. 

Senast uppdaterad: 2022-03-29