Företagsavgift på återvinningscentral

Företag och verksamhetsutövare som lämnar avfall på ÅVC ska betala en behandlingsavgift för sitt verksamhetsavfall. Avgiften gäller företag som transporterar verksamhetsavfall med personbil, släp eller med lätt lastbil till någon av återvinningscentralerna Boden, Gunnarsbyn eller Harads.

Avgiften avser:

  • brännbart
  • deponiavfall
  • farligt avfall - max 20 liter per tillfälle
  • bygg- och rivningsavfall så som virke, gips och asbest.

El-avfall ska i första hand lämnas på SAVO, Gjutvägen 10.
Förpackningar omfattas av producentansvar och är inte avgiftsbelagda. De lämnas i för ändamålet avsedda behållare vid ÅVC. 

Företag ska ta kontakt med personalen innan lossning och fylla i ett faktureringsunderlag med samtliga uppgifter som efterfrågas. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ska täcka kommunens ökade kostnader för omhändertagandet av detta avfall.

OBS! Tänk på att även du som slänger privat avfall och bär företagsloggade kläder eller kör en företagsbil måste ta kontakt med personalen varje gång innan lossning.

Priser ex moms
Per lass 350 kr

Verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamheter, t.ex. industrier, jordbruk, offentlig verksamhet, organisationer, butiker, hotell och restauranger.

Senast uppdaterad: 2024-01-25