Friköp av tomträtt

Tomträttshavaren har möjlighet att friköpa sin tomträtt.

Om du som tomträttshavare är intresserad av att friköpa din tomträtt, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fysisk planering för att få svar på vad just din tomträtt skulle kosta att friköpa. 

Friköpspriset är 60 % (gäller småhustomter) av gällande marktaxeringsvärde, så en tomträtt kostar olika beroende på i vilket område du bor i.

Skicka förfrågan om friköpspris till e-post: fysplan@boden.se

Senast uppdaterad: 2022-07-26