Hämtning av grov- och deponiavfall

Grov- och deponiavfall hämtas hos en- och tvåfamiljshus under vecka 19. För att få grov- och deponiavfall hämtat måste du föranmäla hämtning senast fredag vecka 17 till medborgarsservice.

Grovavfall är avfall som är för skrymmande eller av sådan karaktär att det inte är lämpligt att slänga bland ditt vanliga hushållsavfall. Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut. Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna. Detta avfall måste deponeras, det vill säga grävas ner på avfallsupplag. Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt.

Tänk på att det som du tycker är skräp kan vara någon annans skatt.

Detta gäller:

 • Endast avfall som är föranmält till Bodens kommun hämtas.
 • Du får lämna upp till tre kollin. 
 • Varje kolli får inte vara större än att en person ska kunna lasta det på lastbilen.
 • Märk avfallet med "Grovavfall" och ställ det vid infarten eller där du normalt har ditt avfallskärl vid tömning.
 • Kostnaden för hämtningen ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus för renhållning.

Anmäl hämtning så här:

För att få avfallet hämtat måste du meddela kommunen att du har avfall som du vill ha hämtat. 
Du uppger vad som ställs ut och på vilken adress.

Kontakta kommunens medborgarservice senast fredagen v.17 ioch meddela att du vill lämna grovavfall.

Exempel på grovavfall:
Grovavfall från ditt hushåll är i princip de föremål som är trasiga och uttjänta och för stora och skrymmande för din vanliga avfallskärl. Som t.ex:

 • möbler till exempel soffa, bokhylla, bord
 • skidor, pulkor
 • leksaker, barnvagnar
 • spadar, verktyg
 • cyklar, grillar

Detta hämtas inte:

 • farligt avfall
 • el-avfall
 • byggavfall till exempel heltäckningsmatta, sanitetsporslin, varmvattenberedare, fönster
 • däck, bildelar, motorcyklar, mopeder och motorgräsklippare
 • schaktmassor
 • trädgårdsavfall
 • jordbruksredskap t.ex. maskiner, tillbehör, stängsel
 • avfall från yrkesmässig verksamhet
 • material som omfattas av producentansvar som förpackningar, papper, däck och elektronik

OBS! Avfall som innehåller glas eller andra vassa föremål ska förpackas väl så chauffören inte skadar sig. 
Som privatperson kan du själv transportera grovavfall med egen bil och släp till ÅVC.

Exempel på deponiavfall

 • Glasullsisolering
 • Stenullsisolering
 • Spegelglas

Exempel på avfall som inte ska lämnas bland deponiavfall

 • Farligt avfall
 • El-avfall
 • Förpackningar
 • Brännbart
 • Matavfall

Flerfamiljshus

Fastighetsägare ansvarar för att du som bor i lägenhet ska kunna bli kvitt ditt grovavfall.

Senast uppdaterad: 2021-11-30