Hantering av hästgödsel

Miljö- och byggnämnden i Boden har tagit fram en riktlinje för hantering av hästgödsel.

Syftet med riktlinjerna är främst att skapa en samlad bedömningsgrund till stöd för nämndens arbete.

Målet är att minska riskerna för att olägenheter ska uppstå i samband med hästhållning.

Riktlinjerna kommer att vägleda nämnden vid hantering av inkomna klagomål, yttranden, tillståndsärenden och remisser, samt vara ett stöd i nämndens tillsynsarbete. Dessutom blir det tydligt för såväl befintliga som framtida hästhållare vad som gäller i Bodens kommun. I förlängningen kommer detta att förebygga och minska risken för att olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för hantering av hä...
Senast uppdaterad: 2023-03-17