Hemberedskap

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.                    

(Källa: krisinformation.se) 

Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet. Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser i första hand läggs på att hjälpa svaga och utsatta människor vid en kris.

För att lättare kunna hantera en allvarlig händelse är det bra att veta vad du själv kan göra; och genom att vara förutseende kan du öka säkerheten för dig och din omgivning. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Vad skulle du göra om din vardag vändes 
upp och ner? 

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till väldigt mycket. El kan slås ut av allt ovanstående. Vid en större samhällskris så kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi, behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp. Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

  • Värmen försvinner.
  • Det blir svårt att laga och förvara mat.
  • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna. 
  • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
  • Det går inte att tanka.
  • Betalkort och bankomater fungerar inte.
  • Mobilnät och internet fungerar inte.
  • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
  • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

De allra flesta av oss har aldrig varit med om något liknande. Det går knappt att föreställa sig mörka städer och vägar, utkylda bostäder, mat som förstörs, långa köer och stora problem med att få information om vad som händer. Om du ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka just dig och din omgivning har du redan skaffat en mental beredskap. Att bli orolig om något händer är inget konstigt. Det viktiga är att kunna hantera oron och att hjälpas åt. Medmänsklighet och samarbete är avgörande under en kris. 

Senast uppdaterad: 2020-11-08