Husdjur

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. 
Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av kommunens miljö- och byggnämnd.

Tillstånd krävs för att ha vissa djur

Inom detaljplanerat område krävs att du har tillstånd av kommunen för att ha dessa djur:

  • häst, get, får, svin eller nötkreatur
  • orm
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Avgift för handläggning

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan om djurhållning, avgiften för 2023 är 3 336 kr enligt taxa fastställda av kommunfullmäktige.

Ansökan om tillstånd att hålla djur hittar du som nedladdningsbar fil på den här sidan. 

Har du sett djur som missköts eller far illa?

I så fall ska du kontakta Länsstyrelsen, ring 010-22 55 499 mellan kl. 9-12 så får du prata med en djurskyddshandläggare.
Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefon 114 14.

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap; det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

För att Länsstyrelsen snabbt ska kunna ingripa behöver de information från den som anmäler. Innan du kontaktar länsstyrelsen - dokumentera gärna var djuren finns, vem som äger dem och på vilket sätt de missköts. Du kan vara anonym.

Länsstyrelsen gör utifrån din beskrivning en bedömning av situationen för djuret/djuren och besöker sedan djurhållaren.

Senast uppdaterad: 2023-11-03