I hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna. De vanligaste bostadsbränderna hänger ihop med att vi lagar mat eller använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis. Andra orsaker kan vara elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. I flerbostadshus är anlagda bränder i gemensamma utrymmen, tyvärr, en vanlig orsak.

Några goda råd om hur du kan göra ditt hem säkrare:

 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten
 • Installera gärna en spisvakt med timer-funktion
 • Se till att glödlamporna har rätt watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm
 • Byt ut trasiga sladdar, kontakter och vägguttag. Skruva åt det som sitter löst
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder
 • Se till att TV:n står fritt och luftigt
 • Ta bort duk, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka brand
 • Är köksfläkten rengjord?
 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden?
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox
 • Installera en jordfelsbrytare.

Öppna lågor i hemmet:

Levande ljus

 • Ett flertal bränder startar varje år på grund av bortglömda ljus, framförallt under årets mörka månader november-februari. Så för att undvika detta följer här några tips:‚Äč
 • Det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma dimension.
 • Ljusstaken ska tåla värme och vara stabil.
 • Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
 • Ta bort alla föremål som lätt kan ta eld. De ska inte vara nära ljuset.
 • Ett ljus ska inte stå där det är dragigt.
 • För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
 • Ljusmassan kan flamma upp om den blir för varm.
 • Andra värmekällor kan göra så att ljusen omformas och börjar brinna okontrollerat.
 • Släck alltid ljusen innan de har hunnit brinna ner av sig självt.
 • Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
 • När du blåser ut, så kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
 • Somna inte ifrån någon form av tända ljus.
 • Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
 • Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.

 

Eldstäder

 • De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Goda råd för att undvika brand i kamin:

 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.

 • Kolla din skorsten med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader.

 • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.

 • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.

 • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.

 • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

 

Om det ändå börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning till hands, har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

Vi rekommenderar att du har följande i ditt hem:

Brandvarnare

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, den bevakar ca 60 m2 och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter. Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt. Om du har fler än en våning så bör en brandvarnare placeras i anslutning till trappa. Kontrollera brandvarnaren regelbundet, t ex vid första advent och byt då batteriet.

På din brandvarnare så har du en testknapp. Om brandvarnaren tjuter då du trycker in den så är batteriet okej. Du bör kontrollera brandvarnaren minst en gång per år så gör det gärna till en rutin i samband med till exempel julstädningen. Brandvarnaren börjar i regel pipa om batteriet är på väg att ta slut därför kan det också vara bra att kontrollera dem efter en längre borta vistelse.

Brandsläckare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. den kan med fördel användas för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva elden.

Senast uppdaterad: 2020-11-08