Kommunens koordinatsystem

För kommunal verksamhet krävs ofta koordinater med högre lägesnoggrannhet, och därför används lokalt anpassade kartprojektioner. I Boden används Sweref 99 21 45, och RH2000 som höjdsystem.

Koordinater behövs för att alla som kommer i kontakt med kartor och mätning ska ha samma referenser. Ett enhetligt referenssystem i Sverige förenklar användningen av geografisk information. Det ökar möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer på regional och nationell nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Ett enhetligt referenssystem underlättar också användningen av modern satellitbaserad teknik som GPS.

Vad är Sweref 99?

Sweref 99 är en svensk version av det Europeiska referenssystemet ETRS 89.
För att få fram koordinater från referenssystemet krävs också kartprojektioner.
För rikstäckande geografisk information gäller kartprojektionen Sweref 99 TM.

Vad händer med koordinaterna?

Koordinater i Sweref 99 21 45 har sju heltalssiffror i X-led och sex heltalssiffror i Y-led. Dessutom får X-axeln i Sweref 99 21 45 beteckningen N (Northing) och Y-axeln får beteckningen E (Easting). 

Exempel:
Stadshusets koordinater i Sweref 99 21 45: N 7303417, E 147211

Vem berörs?

All geografisk information från kommunen kommer levereras i Sweref 99 21 45 och höjdinformation levereras i RH2000. 

För dig som byggherre eller konsult bör också leveranser till kommunen ske i Sweref 99 21 45 och RH2000.

Senast uppdaterad: 2023-09-26