Foto på broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Krisberedskap

Alla hushåll i Sverige har i vår fått en broschyr hemskickad som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig. Den ska hjälpa oss att bli förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Kommunens krisberedskap

Bodens kommun har många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel. För att klara detta har kommunen en krisberedskap. Vi arbetar med att förbereda, förbereda oss och öva, till exempel för hur viktig verksamhet ska klaras vid större elavbrott eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.

Krisledning

Bodens kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse. Varje nämnd ansvarar för att det finns en planering vid kriser och katastrofer inom det egna verksamhetsområdet. Det finns också en central krisledningsgrupp som kan samordna krisledningen vid behov. Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämnden tar över verksamhet och fattar nödvändiga beslut i frågor som rör den extraordinära händelsen. I Bodens kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Senast uppdaterad: 2020-11-08