Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd är ett stort begrepp, som innefattar många olika delar. Miljö- och byggenheten på kommunens samhällsförvaltning sköter miljö- och hälsoskyddsarbetet, livsmedelskontrollen samt serveringstillstånden i Bodens kommun. 

Syftet med vår verksamhet är att förebygga att mark, vatten och luft inte förorenas och att förebygga hälsorisker för människor som bor och arbetar i vår kommun.

Vänd dig till oss om du har frågor om vatten, avlopp, radon, energi och klimat, buller och övergripande miljöfrågor. Vi inspekterar bland annat industrier, livsmedelslokaler, skolor, solarier, hygienlokaler och jordbruksverksamheter. Vi utför också provtagning av badvatten under sommaren.

Senast uppdaterad: 2022-08-26