Dansare med prideflaggor dansar på medborgarplatsen i Boden.

Offentlig plats och torghandel

Våra gator, gångbanor, torg och parker är några exempel på vad som är offentlig plats. 

Offentlig plats

Våra gator, gångbanor, torg och parker är några exempel på vad som är offentlig plats. För att använda offentlig plats till annat än vad det från början är bestämt till måste man söka tillstånd hos polismyndigheten. Kostnad för nyttjande av offentlig plats framgår av bilagan Taxor och avgifter för nyttjande av offentlig plats i Bodens kommun. Torgplatserna har sedan 1 juni 2015 varit avgiftsfria.

Exempel på vad du måste söka tillstånd för

 • affischering
 • byggställningar
 • cirkus
 • containrar
 • konsert
 • marknader
 • skyltställ på trottoarer
 • tivoli
 • uteservering med mera

Kommunens yttrande 

Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunens gatuavdelning för yttrande. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats, det vill säga polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats. Kostnad för att nyttja en plats hittar du via rubriken "Avgifter offentlig plats" på denna sida.

Övriga tillstånd

Om du vill använda offentlig plats för någon slags byggnation, till exempel en uteservering, eller om du tänker ha försäljning/servering av livsmedel kan det, förutom polistillstånd, krävas att du har tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du ska servera alkohol behöver du tillstånd från kommunens alkoholhandläggare.

Förhandsbesked 

Kontakta gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikenheten för förhandsbesked innan ni ansöker om tillstånd. Kommunen har som förvaltare vetorätt i nyttjandet av offentlig plats och polisen kan därmed inte bifalla en ansökan som kommunen har avstyrkt.

Torghandel

Polistillstånd behövs inte för torghandelsförsäljning på platser som kommunen upplåtit för torghandel.

Torgplatser finns på:

 • Centrumtorget, fem platser.
 • Pumptorget, tre platser.

Du som vill boka torghandelsplats gör din bokning via e-tjänsten Torgplats-bokning. Har du frågor kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens Trafikenhet på e-post: tekniska@boden.se eller lämna meddelande till Medborgarservice 0921-620 00. 

Följande uppgifter måste finnas med:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-post
 • Vilken plats man önskar
 • Behov av el
 • Önskar plats från datum - till datum
 • Vad man ska sälja/göra

Försäljning får ske alla helgfria måndagar till fredagar 10.00 - 18.00 samt dag före helgdag 10.00 - 15.00.

En timme före försäljningstidens start får varor börja läggas upp och en timme efter försäljningstidens slut ska varorna vara bortförda och platsen städad.
Nyckel kvitteras ut och lämnas tillbaka hos Medborgarservice, Stadshuset. Återlämning av nyckel bör ske samma dag platsen lämnas. Om Stadshuset är stängt kan nyckel lämnas i brevlådan på Kyrkgatan 24.
Ej återlämnad nyckel eller ej nyttjad bokad plats debiteras.

 Torghandel är också tillåten:

 • Efter Drottninggatan mellan Sadelmakaregatan och Färgaregatan.
 • På Gågatan.

För att boka plats på Drottninggatan eller Gågatan kontakta Medborgarservice för mer information. 

Torghandeln regleras av kommunens Torghandelsföreskrifter och de Lokala ordningsföreskrifterna.

Ladda ner dokument
Centrumtorget - torgplatser
Ladda ner dokument
Pumptorget - torgplatser
Ladda ner dokument
Taxor och avgifter 2024
Senast uppdaterad: 2024-02-23