Flygfoto över centrala Boden.

Om dammen brister

Vad gör du vid ett dammbrott? Risken för ett dammbrott i Luleälven är mycket liten, men går inte att utesluta. Därför har vi i Bodens kommun tagit fram en informationsfolder tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenfall. Foldern finns att läsa under länken nedan.

Hur får du reda på att ett dammbrott skett?


I Bodens tätort sänds utomhussignalen Viktigt meddelande i två minuter. I Haradsområdet sker informationenvia personal från räddningstjänstensamt upprepade meddelanden på radio.När du hör ljudsignalen: Slå på radionskanal P4. Där får du information om det gäller ett dammbrott, vad som har hänt och vad du ska göra.

Ladda ner dokument
Dammbrottsinformation
Senast uppdaterad: 2019-02-06