Parkarbetare intill fällda tallar

Produktionsskog

Bodens kommun äger drygt 2 700 ha mark varav drygt 1 300 ha är produktionsskog. Stora delar av skogen är att beteckna som friluftsområden.

Parkenheten sköter skogen enligt en fastställd skogsbruksplan som styr vad som ska avverkas, röjas eller åtgärdas på annat sätt. Stora avverkningar säljs ”på rot” men små ingrepp och röjningsarbeten samt plantering sker manuellt med egen personal.

Gruvberget och Åberget är värdefulla stadsnära strövområden. Här kommer vi att sköta skogen med fokus på upplevelsen hos barn och vuxna som vistas där.

Senast uppdaterad: 2023-09-25