Rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år.

En utökad anteckningsskyldighet började därför gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Nästan alla verksamheter har någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, batterier, lysrör, färgburkar och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara skolor, vårdinrättningar eller simhallar.

För farligt avfall gäller, precis som för övrigt avfall, att det måste lämnas till en godkänd mottagare. Man får alltså inte lämna det till vem som helst.

För frågor om rapporteringen kontaktas Naturvårdsverket, klicka här för att se kontaktinformationen till Naturvårdsverket

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall
Senast uppdaterad: 2021-04-01