REBAB - Brännkläppens avfallsanläggning

Restproduktbearbetning i Boden AB - REBAB - är en avfallsanläggning helägd av Bodens kommun och är verksam på Brännkläppens avfallsanläggning.

Öppettider

Måndag - fredag 07.00-15.30 

Adress: Brändkläppen 2, 961 42 BODEN

OBS! Avfallsanläggningen är avsedd för yrkestrafik.

Balplast

Balplast tas inte emot på Brännkläppens Avfallsanläggning eftersom det omfattas av producentansvar. 
Svepretur, Svensk Ensilageplast Retur AB, samlar in balplast och mer information finns på deras hemsida.  

Slaktavfall från vilt

Slaktavfall tas inte emot på Brännkläppens avfallsanläggning eftersom anläggningen saknas erforderliga miljötillstånd för att ta emot slaktavfall.

Hur man omhändertar slaktavfall från jakt

Slaktavfall från vilt som uppstår vid bland annat jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägarens tillstånd. Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur som kan skada människor eller husdjur bör man inte lämna slaktavfall nära bostadsbebyggelse eller intill vandringsleder, motionsspår och liknande. Avstånd till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter eller attrahera skadedjur i närheten av bostäder eller där människor rör sig (ett riktvärde på avstånd är minst 2 km).

Ifall slaktavfall lämnas nära bebyggelse ska det grävas ner så pass djupt att rovdjur eller skadedjur inte attraheras. Man får inte gräva ner slaktavfall i närheten av vattendrag eller grundvatten.

Stora mängder slaktavfall från vilt ska inte lämnas eller grävas ner på samma plats, utan lämningsplats eller nedgrävningsplats bör flyttas mellan åren.

Slaktavfall får inte slängas i kärl för matavfallsinsamling. 

Läs mer på jordbruksverkets hemsida, se länklistan.  

 

Senast uppdaterad: 2024-01-25