Renhållningsavgift flerfamiljshus och verksamheter

Nedan visas dem vanligaste avgifterna för flerfamiljshus och verksamheter, inklusive moms. Kompletta avgifter hittar du i kommunens renhållningstaxa.

Grundavgift per lägenhet/lokalenhet

292 kr/år

Brännbart 

Storlek på kärl

Var 4:e vecka

Varannan vecka

En gång/vecka

Två gånger/vecka

140 liter

868 kr

1735 kr

3 470 kr

 

180 liter

1 010 kr

2 019 kr

4 038 kr

8 107 kr

240 liter

1 199 kr

2 398 kr

4 794 kr

9 640 kr

350 liter

1 702 kr

3 407 kr

6 812 kr

13 876 kr

660 liter

2 469 kr

4 937 kr

9 875 kr

19 754 kr

 

Matavfall

Storlek på kärl

Varannan vecka

En gång/vecka

Två gånger/vecka

140 liter

677 kr

1 356 kr

6 941 kr

180 liter

821 kr

1 640 kr

8 360 kr

 

Deponiavfall 

Storlek på kärl

6 gånger/år

140 liter

600 kr

180 liter

709 kr

240 liter

788 kr

350 liter

993 kr

660 liter

1 435 kr

 

Övriga avgifter

Extrahämtning 

Per behållare

140L, 180L, 240L 

292 kr

350L

329 kr

660L

438 kr

Extrasäck, per säck

74 kr

 

Reservation för eventuella felaktigheter.

 

Senast uppdaterad: 2022-02-14