Renhållningsavgift fritidshus

Nedan visas de vanligaste avgifterna för renhållning i fritidshus, kompletta avgifter hittar du i kommunens renhållningstaxa.

Sophämtning för fritidshus sker under perioden 15 maj - 15 okt

Grundavgift fritidshus per år

353 kr

Brännbart avfall

Hämtning var 4:e vecka

Hämtning var 8:e vecka

140 liter

400 kr

215 kr

180 liter

432 kr

251 kr

240 liter

498 kr

 

Gemensamt 2 hushåll, 180 liter

215 kr

 

Gemensamt 2 hushåll, 240 liter

249 kr

 

Gemensamt >2 hushåll, 240 liter

166 kr

 

 

Matavfall

Hämtning varannan vecka

140 liter

219 kr

Gemensamt 2 hushåll, 140 liter

109 kr

Gemensamt >2 hushåll, 140 liter

73 kr

 

Övriga avgifter

Byte eller återhämtning av kärl

188 kr/tillfälle

Extra tömning av kärl

292 kr/tillfälleReservation för eventuella felaktigheter. 

Senast uppdaterad: 2022-02-14