Renhållningsavgift villor

Nedan visas dem vanligaste avgifterna för renhållning i villor, kompletta avgifter hittar du i kommunens renhållningstaxa.

Grundavgift per hushåll och år

762 kr

Brännbart avfall

Hämtning var 4:e vecka

Hämtning var 8:e vecka

140 liter

868 kr

 

180 liter

1 010 kr

555 kr

240 liter

1 199 kr

672 kr

Gemensamt 2 hushåll, 180 liter

505 kr

 

Gemensamt 2 hushåll, 240 liter

600 kr

 

Gemensamt 3 hushåll, 240 liter

399 kr

 

Gemensamt villa/fritidshus, 180 liter*

757 kr

 

Gemensamt villa/fritidshus, 240 liter*

900 kr

 

* Villa och närliggande fritidshus som delar på ett kärl

 

Matavfall

Hämtning var 4:e vecka

15 maj - 15 okt: varannan vecka

140 liter

473 kr

180 liter

541 kr

Gemensamt 2 hushåll, 140 liter

236 kr

Gemensamt 3 hushåll, 140 liter

158 kr

Gemensamt villa/fritidshus 140 liter*

355 kr

* Villa och närliggande fritidshus som delar på ett kärl

 

Övriga avgifter

Byte eller återhämtning av kärl

188 kr/tillfälle

Extra tömning av kärl

292 kr/tillfälle

Extrasäck vid ordinarie tömningstillfälle

74 kr/säckReservation för eventuella felaktigheter. 

Senast uppdaterad: 2022-02-14