Röd Volvo 240 i väldigt dåligt skick.

Skrotbilar

En skrotbil/uttjänt fordon klassas som farligt avfall. Den innehåller miljöfarliga komponenter som exempelvis kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer.  Visste du att 85 % av den gamla bilen kan återvinnas och bli till material för nya bilar. 

Skrota en bil

Om du har en skrotbil ska du kontakta en auktoriserad bilskrotare. Den första juni 2007 upphörde skrotningspremien i Sverige. Vissa bilskrotare tar dock hand om ditt fordon utan kostnad om du kommer dit med fordonet själv och att fordonet uppfyller kraven för avgiftsfri skrotning. Närmaste inlämningsställe för fordon i Bodens kommun är idag i Fyrkantens bildemontering i Luleå på Yttervikens industriområde.

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. 

Om du tänker långtidsförvara eller renovera din bil, skoter m.m., tänk på att förvara fordonet på lämpligt sätt t.ex. i ett garage eller på presenning/skyddsduk. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation. Detta minskar risken för farliga ämnen hamnar i mark, brunnar, vattendrag m.m.

Tänk även på att grannar eller människor vid förbipassering kan störas om du förvarar dina fordon på ett olämpligt sätt.

Skrotbilar och förvaring av fordon har ofta ett samband med nedskräpning på tomten. Bland de kriterier som har betydelse vid förvaring är fordon är följande:

  • Om allmänheten har tillträde till eller insyn i den del av fastigheten som anses nedskräpad.
  • Antalet fordon som vid en viss tidpunkt finns uppställda på plats som ägaren av fordonen disponerar.
  • Om fordonen är uppställda på ett ordnat sätt eller om de står huller om buller.
  • Fordonens skick.
  • Förekomsten av annat än fordon som kan anses som nedskräpning.
Senast uppdaterad: 2020-11-03