Skydd av områden

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om olika typer av skyddad natur, se länk i menyn till höger.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur finns kartor över områden med skyddad natur, se länk i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2022-11-14