Hus på landsbygden.

Slamtömning

Turlista för slamtömning, med reservation för eventuella förändringar eller avvikelser

Via karttjänsten på den här sidan kan du söka på adess för att se vilken månad brunnen är planerad att tömmas i.  

OMRÅDE

TÖMS MÅNAD

Storsand, Edefors, Norrhed Forsnäs, Nedre Forsnäs

MAJ

Grundsand, Bjässand, Harads, V97 mot Svartlå

MAJ

Hatten, Spikberg, Klusån, Västo, Hapträsk, Rödingsträsk, Södra Harads

MAJ/JUNI

Åminne, Österby, Åkerby, Bygget, S Bredåker, Djupdal, Lillavan

JUNI

Bovallen, Havsträsk, Svartlå, N Svartlå, Överänget, 

JUNI

Överäng, Rågraven, Övre Bredåker, Norra Bredåker

JUNI

Rasmyran, Kusträsk

JULI

Kusån, Fårsvedjan, Vittjärv

JULI

Degerbäcken, Karlberg, Övre Heden, Hedforsen, Framnäs, Grönland, Mjedsjön

JULI

Åkerholmen, Staträsk, Långsjön, Brännberg

JULI/AUGUSTI

Södra Alträsk, Degernäs, Alträsk, Vändträsk

AUGUSTI

Kokhed, Näsberg, Lakaträsk, Gullträsk, Sandträsk, Gransjö, Ljuså, Kvarnträsk, Karsträsk

AUGUSTI

Holmfors, Buddbyn, Frängsmyran, Gammelbyvägen, Svartbjörnsbyn, Erikslund

AUGUSTI

Aspliden, Lillånäs, Klingersel, Holmsvattensel, Öv Flåsjön, Åträsk,
Abramsån, Lassbyn, Forsträskhed, Gunnarsdjupträsk, Vedafallet

AUGUSTI

Flakabergsåsen, Tallberg, Flakaberg, Norriån, Rörån,

SEPTEMBER

Valvträsk, Brännheden, Överstbyn, Gunnarsbyn

SEPTEMBER

Kallån, Sörbyn, Sundsnäs, Degerselet, Aldernäs, Nedre Flåsjön, Åskogen

SEPTEMBER

Edet, Näset, Hundsjön, Inbyn, Häggan, Ubbyn

SEPTEMBER

Svartbäcken, Inbyn, Skogså, Brobyn, Vibbyn

OKTOBER

Notträsk, Svalget, Brändkläppen, Vibbyn, Gemträsk, Svedjen, Edet, Syden

OKTOBER

Övre bodarna, Mockträsk, Lombäcken, Bastaviken

OKTOBER

Flarken, Lillträsk, Norra Svartbyn

OKTOBER

Unbyn, Svedjan, Strömskatan, Bjässmoran, Råbäcken

OKTOBER

Sävast, Petövägen

OKTOBER/NOVEMBER

Sävastnäs

NOVEMBER

 

Extra slamtömning

Extra slamtömning utförs endast på fredagar

Ansökan gör du via Bodens kommuns e-tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-11-30