Slamtömningsavgift

 Slamtömningsavgift

Avgifter för slamtömning finns angivet i dokumentet Avfallstaxa 2023. Avgifterna avser tömning av enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk.

 

Senast uppdaterad: 2022-12-30