Steg 1

Välj tomt

Hitta den tomt du är intresserad av att boka via kartan. Du börjar med att välja vilken sorts tomt du vill ha: Småhustomt, hästtomt eller annat.

Välj område och markera (klicka en gång) på den tomt du vill köpa (den markeras då med turkos färg). Om den tomt du valt inte har en "köp tomt-knapp", så kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fysisk planering tel. 0921-620 00.

Klicka på Köp till höger. Nu krävs inloggning med mobilt bank-id. Först när du har klickat på köp och loggat in med bank-id blir tomten reserverad i 10 minuter (den markeras med skraffering i kartan). Finns inte knappen köp beror det på att tomten är reserverad av någon annan. Genomförs inte bokningen inom 10 minuter avbryts köpet och tomten blir åter ledig. Du kan när som helst avbryta köpet. 

När du loggat in med e-legitimation, börja med att kontrollera att rätt tomt är vald, att fastighetsbeteckning (ex. Sävast 23:375) och tomt-ID (ex 414) stämmer.

Röd markerade tomter är bokade.

Senast uppdaterad: 2022-07-27