Steg 7

Återkoppling

En handläggare från Mark och plan kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för återkoppling och information om vad du har bokat, kontrollerar kontaktuppgifter, vilka steg du behöver göra innan köpekontrakt upprättas.

Om en köpare ångrar sin bokning så kommer tomten att åter markeras som grön på kartan. Fakturerad bokningsavgift betalas inte tillbaka.

Om du saknar Bank-Id kontaktar du Medborgarservice på 0921-620 00 eller skicka e-post till fysplan@boden.se.

Observera att tomten riskerar att bokas av någon annan, via e-tjänsten, i väntan på handläggning.

Senast uppdaterad: 2022-07-27