Trafikolycka

Om du skulle komma först till en trafikolycka, parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken. Slå på varningsblinkers.

  • Bilda dig en uppfattning om vad som hänt.
  • Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp.
  • Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand, så försök flytta den skadade till en säker plats.
  • Ta hjälp av andra som kommer till platsen.
  • Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar, använd varningsblinkers och liknande, så att ingen kör in i olyckan.
  • Larma SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.
  • Låt drabbade sitta kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar.
  • Om det finns risk för brand - se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna.
Senast uppdaterad: 2018-05-22