person som sitter med en läsplatta, cyberinspirerad grafisk bild med siffror och linjer

Trygghets- och säkerhetscentral (TSC)

Arbetet med den nya trygghets- och säkerhetscentralen i Boden är igång. TSC är en kommunal säkerhetscentral som kommer att vara bemannad dygnet runt årets alla dagar. Planeringen är att centralen ska tas i drift i flera etapper med etapp 1 klart under hösten 2022.

 

Ny robust teknik

Trygghets- och säkerhetscentral med dess teknik är en investering som skapar goda förutsättningar till en ökad servicegrad samt förbättrad trygghetsnärvaro för kommunens invånare.

Säkerheten och robustheten banar väg för nya arbetssätt som i framtiden ger fler aktörer möjlighet att ansluta sig till trygghets och säkerhetscentral.

Trygghets- och säkerhetscentralen är en högteknologisk central där vi tar emot alla typer av larm som hanteras av en kommun. Exempel på dessa är trygghetslarm, personlarm, automatiska brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, hisslarm, kameraövervakning, kommunala jour- och beredskapstjänster med mera.

Tekniken är anpassad för att hantera larmanslutningar även utanför kommunen. Detta banar väg för framtidens sätt för samverkan och samordning på nationell nivå vilket är nyckeln till framgång.

Vi samarbetar med andra kommunala larmcentraler runt om i landet, vilket gör oss till en stark aktör i ett tryggt nätverk. Alltså någon att räkna med när det behövs som mest.

TSC är en kommunal säkerhetscentral som är bemannad dygnet runt årets alla dagar.

Ny och robust teknik ger hög kapacitet avseende antalet anslutningar och kunder vilket innebär möjlighet till framtida expansion.

Våra lokaler är rustade så att vi kan bedriva vår verksamhet i både samhällsstörningar och kriser.

Skärmavbild 2022-06-03 kl

Säkert, effektivt och tryggt

Trygghets och säkerhetscentralen i Boden ligger i framkant och bygger en säkerhetscentral med den mest robusta tekniken som finns på marknaden. Trygghets och säkerhetscentralen kommer att ha en hög kapacitet med förmåga till expansion och därmed möjlighet för fler kunder att ansluta sig till oss.

Senast uppdaterad: 2022-06-03