Undantag från renhållningsföreskrifterna

Du som har ett fritidshus eller en permanentbostad som inte nyttjas kan begära undantag från renhållningsföreskrifterna hos miljö- och byggnämnden. Mer information finns i kommunens renhållningsföreskrifter.  

Om du vill hemkompostera matavfall ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden. Läs mer om hemkompostering av matavfall.

Handläggningsavgift

En avgift tas ut för handläggningen av ärendet. År 2023 är avgiften 1 112 kr och avgiften tas ut även om anmälan inte godkänns. 

Detta kan du ansöka, se blanketter längst ner på sidan

Avfall

 • Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad
  (Om fastigheten nyttjas inte under en sammanhängande tid om minst 4 månader.)
  Ansökan ska vara inlämnad senast 2 månader innan avsedd uppehållsperiod
 • Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus
  (Fastigheten nyttjas inte alls under hela hämtningsperioden vecka 20 – vecka 43.)
  OBS! Ansökan ska skickas in tidigast 1 januari och senast 31 mars det år ansökan avser. Uppehåll medges i max 3 år.
 • Eget omhändertagande av avfall 
  (Fastigheten nyttjas vid enstaka tillfällen.) 
  Ansökan ska vara inlämnad senast 2 månader innan planerad tömning.

Slam

 • Befrielse från hämtning av slam
  (Fastigheten nyttjas endast vid enstaka tillfällen ex tillsyn) 

  Ansökan ska ha inkommit 2 månader innan planerad slamtömning
 • Förlängt hämtningsintervall för slam - Hämtning vartannat år
  Medges i max 6 år
 • Uppehåll i hämtning av slam  - I högst 3 år
  Om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 12 månader. OBS! Ansökan ska skickas in tidigast 1 januari och senast 31 mars det år ansökan avser. 

Grundavgiften måste man betala

Den årliga grundavgiften ska dock alltid betalas om än du får beslut om undantag.
Det är bara hämtningsavgiften samt behandlingsavgiften man blir befriad från.

Ladda ner dokument
Ansökan om undantag från hämtn...
Ladda ner dokument
Ansökan om eget omhändertagand...
Ladda ner dokument
Ansökan om uppehåll i avfallsh...
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Senast uppdaterad: 2023-09-08