ÅVC Boden

På Brändkläppen utanför Boden ligger Bodens återvinningscentral.

Återvinningscentralen har två filer för avlämnade av avfall. 

Mittfilen används för genomfart.

Löv och gräsklipp lämnas till kompostering och lämnas på särskild plats. Glöm inte att avlägsna eventuella plastsäckar.

 1. Impregnerat trä
 2. Virke, träspill
 3. Brännbart , till exempel gummimadrass, plastmöbel, plastleksaker
 4. Kartong, wellpapp, till exempel mjölpåse, flingpaket, presentpapper
 5. Metall, till exempel utegrill, spade, cykel
 6. Plastförpackningar, till exempel ketchup- och schampoflaska, frigolit, mjukplastförpackningar
 7. Gips
 8. Deponiavfall, till exempel isolering
 9. Konstruktionsmaterial, till exempel sanitetsporslin, kakel, tegel
 10. Kylar och frysar
 11. Vitvaror, till exempel spis, diskmaskin, torktumlare
 12. Elektronik
 13. Ljuskällor
 14. Farligt avfall, bilbatterier, till exempel lim, olja, färg
 15. Sammansatta produkter, till exempel resårmadrass
 16. Tidningar , till exempel dags- och veckotidning, reklam, katalog
 17. Färgat glas
 18. Ofärgat glas
 19. Asbest
 20. Latrin
 21. Ris, träd och stubbar
 22. Fönster och dörrar med glas
 23. Löv och gräsklipp
 24. Storsäck, till exempel pelletssäck
 25. Textil till återvinning

​På återvinningscentralen lämnar man det avfall som man inte får lämna i avfallsbehållaren eller som är så stort att det inte ryms i den egna behållaren. Återvinningscentralen är bemannad, men du sköter själv sorteringen med tips och råd från personalen. Privatpersoner lämnar avfallet gratis, undantag se nedan, om det ryms i personbil eller på mindre släp.

Asbest

Meddela alltid personalen om du ska lämna asbest eftersom detta avfall är avgiftsbelagt även för privatpersoner. 
Avgiften är 125 kronor per säck inklusive moms med reservation för eventuella förändringar.
Endast mindre mängd får lämnas på återvinningscentralen.

Större avfallsmängder lämnar du på Brännkläppens avfallsanläggning och betalar enligt gällande taxa.

Företag betalar alltid enligt gällande taxa.

Ladda ner dokument
Informationskarta ÅVC Boden
Senast uppdaterad: 2018-05-23