ÅVC Brännkläppen Boden

Inför ditt ÅVC-besök

Återvinningscentralen är öppen för medborgare och företag i kommunen. Företag betalar avgift för varje besök. Medborgarna lämnar kostnadsfritt. ​På återvinningscentralen lämnar man det avfall som man inte får lämna i avfallsbehållaren eller som är så stort att det inte ryms i den egna behållaren. Privatpersoner lämnar avfallet gratis, undantag se nedan, om det ryms i personbil eller på mindre släp.Ta med egen bärhjälp eftersom vår personal av arbetsmiljöskäl inte alltid kan vara behjälpliga. På återvinningscentralen träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med frågor om avfall, återvinning och återbruk.

Coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen ska vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda dig själv och vår personal när du besöker återvinningscentral. Se till att hålla säkerhetsavstånd på minst 2 meter när du slänger ditt avfall och ha tålamod vid eventuell köbildning framför respektive containeryta.

Ny väg till ris- och trädgårdsavfall

En nyhet för säsongen är att en ny väg byggts till ris- och trädgårdsavfallet. Detta är för att förbättra säkerhet och trafikflöde och minska trafiken över avfallsrampen när det är som flest besökare vid ÅVC.

Återbruk vid Brännkläppens ÅVC

Ditt skräp kan vara någon annans skatt. En nyhet är att man nu kan lämna in återbruk vid Brännkläppens ÅVC som sedan förs till försäljning i secondhandbutiker i kommunen. En container för avlämning av återbruk finns placerad i flödet efter avfallsrampen. Att återanvända saker har stor miljönytta då resurskrävande återvinning och nyproduktion kan undvikas. Det finns även insamlingsboxar för textilier placerade intill återvinningsstationen för förpackningar.

Om du är osäker på om dina möbler och saker kan återbrukas eller inte, är personalen vid ÅVC-rampen dig behjälplig.

Du kan även lämna pant på ÅVC. Intäkten för panten skänks till välgörande ändamål.

Sortera avfallet efter material och flöde vid ÅVC

Allt avfall ska sorteras efter den typ av material det är. Ett tips är att packa bilen i samma ordning som containrarna står, så går det lättare att packa ur. Värna särskilt om det som kan återanvändas. Nedan finns en översiktskarta för ÅVC.

OBS! Dina vanliga hushållssopor här hemma i dina renhållningskärl. Inga hushållssopor får lämnas vid ÅVC.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas i tillsluten behållare och märks med innehåll. 

Senast uppdaterad: 2020-09-16